Google docs

Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents
empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.
                                           Full de càlcul,  presentacions, dibuixos, formularis, etc.

A més a més del processador de textos i dels fulls de càlculs, Google Docs, ens permet crear presentacions, fer dibuixos i definir formularis electrònics.
Presentació amb Google Docs
Aquesta presentació sobre les eines 2.0 s'ha fet amb Google docs només cal clicar aquest enllaç


Gràfic amb Google Docs 
Aquest gràfic sobre l'estat actual de la blogosfera s'ha fet amb Google Docs. Per a veure'l només cal clicar aquest e enllac.


Vídeo a YouTube sobre Google DOCS

Aquest vídeo ha estat incrustat en el bloc a partir del codi HTML generat a Yotube